De Groene Planeet

Stedelijke Basisschool Vilvoorde, SBS 7

Afsprakennota

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Schoolbestuur: Stadsbestuur van Vilvoorde Grote Markt, 1800 Vilvoorde
Voor vragen i.v.m. het onderwijs in de gemeente kun je steeds terecht bij:
Dienst Onderwijs – Administratief gebouw “Mattenkot” – Lange molenstraat 44 – 1800 Vilvoorde – 02/255.79.80
Dhr. Jo De Ro – Schepen voor Openbaar Onderwijs – 02/255.45.02 Stadhuis – Grote Markt – 1800 Vilvoorde

Bovenvermelde personen zijn te bereiken tijdens de openingsuren van het stadhuis of het administratief centrum “Mattenkot” (09u00-16u00)

Hierbij treft u een overzicht van de interne schoolafspraken van uw kind. Door op volgende link te klikken "Schoolafspraken sbs7 De Groene Planeet" zijn deze raadpleegbaar.

Alle rechten voorbehouden - SBS 7 De Groene Planeet